Stáže ve firmách 2 - vzdělávání praxí

Stáže ve firmách jsou určeny především pro následující cílové skupiny:

 • absolventy bez praxe
 • nezaměstnané
 • osoby, vracející se na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené)
 • zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci

Hlavní přínos stáží

Jednou z překážek, s níž se absolventi po odchodu ze školy musí potýkat, je jejich nedostatečná praxe. Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí napomáhá tento problém efektivně řešit – absolventi mohou po ukončení studia nastoupit na stáž do firem, které podnikají v jejich oboru, mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce.

Pro nezaměstnané, eventuálně osoby, které se na trh práce vracejí po určité pauze, je stáž užitečným prostředkem k poznání, jak se za dobu, kdy byli bez stálého místa, změnila situace v jejich oboru. Po úspěšném ukončení stáže získají účastníci certifikát o jejím absolvování. Stáž ve firmě představuje investici stážisty do své vlastní budoucnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce.

Částka: 168 000 000 Kč

Doba realizace projektu: 1. 8. 2014 - 30. 6. 2015

Aktuální dění v projektu

Tento projekt je čerstvě zahájen a v současné době probíhají přípravné kroky a nastavování metodik. Karty stáží budou možné vypisovat od konce září 2014 s tím, že realizace prvních stáží začne o měsíc později, tedy v říjnu 2014. Doporučujeme tedy sledovat aktuality na webu www.stazevefirmach.cz, kde naleznete i podrobné informace o celém projektu. Zároveň zde máte možnost registrace k odběru novinek

Stáže pro mladé 2

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), je realizátorem projektu, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků možnost, získat praktické zkušeností ještě během studia. Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce.

Kdo se může projektu zúčastnit? Šanci zúčastnit se projektu má 2 200 žáků a studentů:

 • žáci posledního ročníku středních škol
 • studenti posledních dvou semestrů VOŠ a VŠ
 • Stáže trvají od jednoho do čtyř měsíců, záleží pouze na konkrétní dohodě stážisty s poskytovatelem stáže. Součástí stáže je také e-learningový kurz zaměřený na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills). Pro uchazeče je rovněž připraveno individuální poradenství, které jim pomůže lépe se zorientovat při prvním vstupu na trh práce. Stáže jsou pro žáky a studenty placené, za každou odpracovanou hodinu dostávají 60 Kč.


  Základní informace o projektu Stáže pro mladé 2:

 • registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/C8.00001
 • realizace projektu: únor 2014 – srpen 2015a
 • počet podpořených osob: 2 200 stážistů
 • délka stáže: maximálně 300 hodin (1 až 4 měsíce)
 • rozpočet projektu: 188 122 183,60 Kč