Koučing

Koučování je rozšířeno po celém světě. Jedná se o dynamicky rozvíjející se obor, který za posledních několik let zaznamenal prudký vzestup zájmu. Využívá se jako nástroj ke zvyšování výkonnosti korporací. Koučování můžeme charakterizovat jako vedení rozhovoru mezi koučem a koučovaným. Kouč koučovaného vede, snaží se mu pomoct v utváření jeho vlastní cesty k dosažení cílů. Stává se jeho průvodcem, klade mu otázky tak, jak si je koučovaný sám nepokládá. Umožňuje mu nazírat na problematiku z jiných úhlů pohledů, projít si alternativní řešení, prověřit a vyhodnotit různé možnosti, stanovit akční kroky. Využití koučingu je možné jak v pracovní, tak osobní sféře.

Vztah mezi koučem a koučovaným je rovnocenný. Společně se snaží stanovit konkrétní cíle a nejideálnější cestu k jejich řešení. Kouč se snaží klienta motivovat a usměrňovat jeho energii, aby byla využita, co nejefektivněji. Odpovědnost za výsledek práce je rozdělen rovným dílem mezi kouče a koučovaného. Koučing se může zdát být manipulativní, ale není tomu opravdu tak, sám koučovaný si stanovuje a vybírá řešení.

Mentoring

  • mentorovaný rady přijímá
  • za radu nese odpovědnost mentor
  • mentoring se zaměřuje primárně na předání rad a zkušeností
  • aplikace při adaptaci nově nastupujících zaměstnanců

Stejně jako koučing i mentoring je rozšířen po celém světě. Samotný termín „mentoring“ pochází z Homérovy Odyssey, kde hlavní úkol mentora byl v učení Odysseova syna Telemacha. Mentorování můžeme označit jako synonymum pro předávání znalostí méně zkušenému kolegovi. Mentorem se může stát odborník na danou profesi, který je starší a zkušenější. Mentoring se velmi často využívá pro adaptační procesy nastupujících zaměstnanců do firmy. Mentor předává mentorovanému cenné rady a zkušenosti. Nese zodpovědnost za radu. Naopak mentor získává od mentorovaného nové podněty k práci.